Гишүүнчлэлийн хэлбэр, давуу тал

Оюутан, сурагчид

Монголын Хүүхдийн Анагаахын академид элссэнээр Хүүхдийн анагаахын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж, бусад суралцагч,оюутан, резидент, төрөлжсөн мэргэжил эзэмшигч эмч, хүүхдийн эмч, багш, сувилагч, бусад эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүдтэй холбоо тогтоон, туршлага судлах боломжтой болно. Аль нэг их, дээд сургуулийн оюутан буюу сургуулийн сурагч байх шаардлагатай. Гишүүнчлэлийн давуу тал:

 • Хүүхдийн анагаахын академиас зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа, сургалт, хурлын мэдээллийн цаг тухай бүрт нь авах боломж
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, сургалтанд хөнгөлөлт эдлэх эрх
 • Хүүхдийн анагаахын гишүүн судлаач эмч нарын судалгаанд гар бие оролцох боломж
 • Анагаахын оюутнуудад зориулсан цахим хичээлд хамрагдах эрх
 • Хүүхдийн эрүүл мэндийн салбарт сайн дурын ажилтнаар ажиллах

Үндсэн мэргэшлээр суралцагч эмч /Resident/

Монголын Хүүхдийн Анагаахын академид элссэнээр Хүүхдийн анагаахын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж, бусад суралцагч, оюутан, резидент, төрөлжсөн мэргэжил эзэмшигч эмч, хүүхдийн эмч, багш, сувилагч, бусад эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүдтэй холбоо тогтоон, туршлага судлах боломжтой болно. Хүүхдийн үндсэн мэргэжил эзэмшигч эмч байх шаардлагатай. Гишүүнчлэлийн давуу тал:

 • Хүүхдийн анагаахын академиас зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа, сургалт, хурлын мэдээллийг цаг тухай бүрт нь авах боломж
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, сургалтанд хөнгөлөлт эдлэх эрх
 • Хүүхдийн анагаахын гишүүн судлаач эмч нарын судалгаанд гар бие оролцох боломж
 • Үндсэн мэргэжлээр мэргэшигч эмч нарт зориулсан цахим хичээлд хамрагдах эрх /Төгсөлтийн шалгалтанд бэлдэх тест, гардан үйлдлийн шалгалтанд бэлтгэх г.м/
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулдаг эмч нарын үйл ажиллагаанд /Шинэ жилийн цэнгүүн/ хөнгөлөлттэй үнээр оролцох эрх

Үндсэн ба төрөлжсөн мэргэшлийн эмч /Physician or Medical Doctor/

Монголын Хүүхдийн Анагаахын академид элссэнээр Хүүхдийн анагаахын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж, бусад суралцагч, оюутан, резидент, төрөлжсөн мэргэжил эзэмшигч эмч, хүүхдийн эмч, багш, сувилагч, бусад эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүдтэй холбоо тогтоон, туршлага судлах боломжтой болно. Хүүхдийн эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг эмч байх шаардлагатай. Гишүүнчлэлийн давуу тал:

 • Хүүхдийн анагаахын академиас зохион байгуулагдах,үйл ажиллагаа, сургалт, хурлын мэдээллийг цаг тухай бүрт нь авах боломж
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, сургалтанд хөнгөлөлт эдлэх эрх
 • Хүүхдийн анагаахын академиас гаргадаг сэтгүүлийг цахим хэлбэрээр унших эрх
 • Хүүхдийн анагаахын гишүүн судлаач эмч нарын судалгаанд оролцох боломжтой
 • Өөрийн хүссэн сэдвээр Хүүхдийн анагаахын тэнхимийн багш нарын удирдлагаар орон нутагтаа судалгаа хийж хамтран ажиллах
 • Хүүхдийн эмч нарт зориулсан цахим хичээлд хамрагдах эрх
 • Хүүхдэд зонхилон тохиолдох эмгэгийн орчин үеийн эмнэлзүйн заавартай танилцах, заавар боловсруулахад оролцох боломжтой Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулдаг эмч нарын үйл ажиллагаанд /Шинэ жилийн цэнгүүн/ хөнгөлөлттэй үнээр оролцох эрх

Төрөлжсөн мэргэшлээр суралцагч эмч /Fellow/

Монголын Хүүхдийн Анагаахын академид элссэнээр Хүүхдийн анагаахын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж, бусад суралцагч, оюутан, резидент, төрөлжсөн мэргэжил эзэмшигч эмч, хүүхдийн эмч, багш, сувилагч, бусад эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүдтэй холбоо тогтоон, туршлага судлах боломжтой болно. Төрөлжсөн мэргэжил эзэмшиж буй эмч байх шаардлагатай. Гишүүнчлэлийн давуу тал:

 • Хүүхдийн анагаахын академиас зохион байгуулагдах, үйл ажиллагаа, сургалт, хурлын мэдээллийг цаг тухай бүрт нь авах боломж
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, сургалтанд хөнгөлөлт эдлэх эрх
 • Хүүхдийн анагаахын академиас гаргадаг сэтгүүлийг цахим хэлбэрээр унших эрх
 • Хүүхдийн анагаахын гишүүн судлаач эмч нарын судалгаанд гар бие оролцох боломж
 • Төрөлжсөн мэргэжлээр мэргэшигч эмч нарт зориулсан цахим хичээлд хамрагдах эрх Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулдаг эмч нарын үйл ажиллагаанд /Шинэ жилийн цэнгүүн г.м/ хөнгөлөлттэй үнээр оролцох эрх

Сувилагч /Nurse/

Монголын Хүүхдийн Анагаахын академид элссэнээр Хүүхдийн анагаахын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж, бусад оюутан, резидент, төрөлжсөн мэргэжил эзэмшигч эмч, хүүхдийн эмч, багш, сувилагч, бусад эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй холбоо тогтоон, туршлага судлах боломжтой болно. Хүүхдийн эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг сувилагч байх шаардлагатай. Гишүүнчлэлийн давуу тал:

 • Хүүхдийн анагаахын академиас зохион байгуулагдах  үйл ажиллагаа, сургалт, хурлын мэдээллийг цаг тухай бүрт нь авах боломж
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, сургалтанд хөнгөлөлт эдлэх эрх
 • Хүүхдийн анагаахын академиас гаргадаг сэтгүүлийг цахим хэлбэрээр унших эрх
 • Хүүхдийн анагаахын гишүүн судлаач эмч нарын судалгаанд гар бие оролцох боломж
 • Хүүхдийн сувилагч нарт зориулсан цахим хичээлд хамрагдах эрх
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулдаг үйл ажиллагаанд /Шинэ жилийн цэнгүүн/ хөнгөлөлттэй үнээр оролцох эрх

Бусад /Medicine company/

Монголын Хүүхдийн Анагаахын академид элссэнээр Хүүхдийн анагаахын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж, бусад оюутан, резидент, төрөлжсөн мэргэжил эзэмшигч эмч, хүүхдийн эмч, багш, сувилагч, бусад эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүдтэй холбоо тогтоон, туршлага судлах боломжтой болно. Хүүхдийн анагаахын салбарт сонирхолтой эмнэлгийн байгууллага, хувь хүн, эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн элсэх боломжтой. Гишүүнчлэлийн давуу тал:

 • Хүүхдийн анагаахын академиас зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа, сургалт, хурлын мэдээллийг цаг тухай бүрт нь авах боломж
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, сургалтанд хөнгөлөлт эдлэх эрх
 • Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, сургалтанд хөнгөлөлт эдлэх эрх
 • Хүүхдийн анагаахын гишүүн судлаач эмч нарын судалгаанд гар бие оролцох боломж