“Хүүхэд судлал”-ын зэргийн шалгалтын жишиг тестийн эмхэтгэл

“Хүүхэд судлал”-ын зэргийн шалгалтын жишиг тестийн эмхэтгэл 2020-ийг АШУҮИС-ийн ХАТ-ийн туслах багш Э. Баттамираас авна уу. Утас: 95108580

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи