“Хүүхэд судлал”-ын мэргэшлийн зэрэг горилогчдын дадлага шалгалтын хуваарь

“Хүүхэд судлал”-ын ахлах, тэргүүлэх зэрэг горилогчдын дадлага шалгалтын цагийн хуваарийг энд дарж харна уу. Зэрэг горилогч нар үзлэгийн хэрэгслээ бүрэн хангаж, ЭХЭМҮТ-ийн БДШЭСТ-ийн хүзүүвчний ангид хуваарийн дагуу цагтаа цуглана уу.

МХАА

2020.10.05