Материал хүлээж авах хугацаа дуусахад 2 хоног үлдлээ.

Зэргийн шалгалтын материалыг 2021 оны 02 сарын 11-ний өдрийн 16 цаг хүртэл АШУҮИС-ийн Монгол Японы эмнэлэг (Ботаникийн)-ийн амбулаторийн С7 кабинетад ажлын цагаар хүлээн авч байна. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд материал хүлээж авах боломжгүйг анхаарна уу. Бид цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор материал хүлээж авах хугацааг 2 удаа сунгасан. 2 сардаа багтаж МонХАА-ийн тэргүүлэгч нарын хурал хийж, ирсэн материалуудыг ЭМХТ-д хүргүүлэх ёстой тул дараа дараагийн ажил хойшлогдоод байгааг ойлгож хүлээж авна гэдэгт итгэж байна.

Зэргийн шалгалтыг 4-р сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Шалгалтыг ЭМС-ын 2019 оны 11 сарын 15-ны өдрийн А/513 тоот тушаалд зааснаар дараах хэлбэрээр зохион байгуулна. 

  • Ахлах, тэргүүлэх зэрэг шинээр горилогч эмч нар онолын ба дадлага шалтгалт өгнө.
  • Ахлах, тэргүүлэх зэргээ давтан хамгаалах эмч нар 25-аас доош жил ажилласан бол онол ба дадлага шалгалт өгнө. 25 жилээс дээш ажилласан бол тайлан хамгаалах байдлаар тухайн мэргэшлийн зэргээ батална гэсэн журам гарсан. Ахлах тэрүүлэх зэрэг хамгаалснаас хойш 5 жилийн дараа нэг удаа тайлан, 10 жилийн дараа зэрэг ахиулах буюу тухайн зэргээ батлах шалгалт өгсний дараа тухайн зэрэг хугацаагүй болно.
  • Зөвлөх зэрэг горилогч эмч нар тайлан хамгаална, онол, дадлагын шалгалт өгөхгүй. Зөвлөх зэргийг хугацаагүй олгоно.

Та бүхэнд амжилт хүсье.

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи.