“Хүүхэд судлал”-ын мэргэшлийн зэргийн шалгалтын жишиг сорилын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

Monap

“Хүүхэд судлал”-ын мэргэшлийн зэргийн шалгалтын жишиг сорилын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа. АШУҮИС-ийн Монгол Японы эмнэлгийн Хүүхдийн амбулатори (C7)-ийн сувилагчаас 25,000 төгрөгөөр худалдан авна уу. Банкаар дамжуулж тооцоо хийх тохиолдолд ХААН банкны 5024976284 (Б.Амгалан) тоот дансанд нэрээ бичээд шилжүүлнэ үү.

Уг номыг зэрэг шинээр горилох эмч нарын тоогоор хэвлэсэн ба багш нарынхаа оюуны бүтээлийг хүндэтгэх үүднээс хүн бүр худалдаж авахыг хүсэж байна. Шалгалтын сорил уг номноос сонгогдох болно.

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи

2021.3.10