Сургалтын тайлбар буюу сургалтыг илэрхийлэх хүчтэй үгс байрлана.

Хүүхдийн анагаахын оношзүй

Энэхүү сургалт нь хүүхдийн эмч, ерөнхий мэргэжлийн эмч нарт зориулсан Хүүхдийн анагаахын оношзүйн эрчимжүүлсэн, цогц сургалт юм. Анги дүүргэлт 10 оролцогч ба бүртгэлийг энэхүү системийг ашиглан цахимаар хийх ба сургалтанд бүртгүүлж, төлбөр төлснөөр таны бүртгэл амжилттай болно. Оролцогчийн тоо гүйцсэн тохиолдолд бүртгэл автоматаар хаагдана.      

Хүний тоо дүүрсэн тул бүртгүүлэх боломжгүй байна!