Хүүхдийн анагаахын оношзүйн сургалт

Энэхүү сургалт нь хүүхдийн эмч, ерөнхий мэргэжлийн эмч нарт зориулсан Хүүхдийн анагаахын оношзүйн эрчимжүүлсэн, цогц сургалт юм. Анги дүүргэлт 10 оролцогч ба бүртгэлийг энэхүү системийг ашиглан цахимаар хийж, сургалтанд бүртгүүлж, төлбөр төлснөөр таны бүртгэл амжилттай болно. Оролцогчийн тоо гүйцсэн тохиолдолд бүртгэл автоматаар хаагдана.      

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи 

2021.3.23

Гишүүний эрхээр нэвтэрч эсвэл системд шинээр бүртгүүлж, сургалтын төлбөр төлснөөр сургалтын дэлгэрэнгүй агуулгыг харна.