Хүүхдийн зонхилон тохиолдох өвчний ялган оношилгоо

Хүүхдийн зонхилон тохиолдох өвчний ялган оношилгоо

Энэхүү сургалт нь хүүхдийн эмч, ерөнхий мэргэжлийн эмч нарт зориулсан хүүхдийн зонхилон тохиолдох өвчний оношилгоо, ялган оношилгоо, эмчилгээний орчин үеийн чиг хандлагын талаарх эрчимжүүлсэн сургалт юм. Анги дүүргэлт 15 оролцогч ба бүртгэлийг энэхүү системийг ашиглан цахимаар хийх ба сургалтанд бүртгүүлж, төлбөр төлснөөр таны бүртгэл амжилттай болно. Оролцогчийн тоо гүйцсэн тохиолдолд бүртгэл автоматаар хаагдана. 

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи 

2021.3.25 

Гишүүний эрхээр нэвтэрч эсвэл системд шинээр бүртгүүлж, сургалтын төлбөр төлснөөр сургалтын дэлгэрэнгүй агуулгыг харна.