“Хүүхэд судлал”-ын мэргэшлийн ахлах, тэргүүлэх зэрэг шинээр горилогчдын дадлага шалгалтын хуваарь

“Хүүхэд судлал”-ын ахлах, тэргүүлэх зэрэг горилогчдын дадлага шалгалтын цагийн хуваарийг энд дарж харна уу. Зэрэг горилогч нар үзлэгийн хэрэгслээ бүрэн хангаж, ЭХЭМҮТ-ийн Хүүхдийн эмнэлгийн хурлын зааланд хуваарийн дагуу цагтаа цуглана уу.

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи

2022.05.04