Гишүүнчлэлийн төлбөр

Гишүүнчлэлийн хэлбэр Хураамж
Гишүүнчлэлийн жилийн хураамж
Сурагч 10 000 MNT
Оюутан 20 000 MNT
Үндсэн мэргэшлээр суралцагч эмч /Resident/ 30 000 MNT
Үндсэн ба төрөлжсөн мэргэшлийн эмч /Physician or Medical Doctor/ 50 000 MNT
Төрөлжсөн мэргэшлээр суралцагч эмч /Fellow/ 50 000 MNT
Сувилагч /Nurse/ 30 000 MNT
Бусад эмнэлгийн мэргэжилтэн /Medicine company/ 30 000 MNT