Ази далайн орнуудын перинатологчдын нийгэмлэгүүдийн холбооны их хурал

Нярайн эмч нар маань Ази далайн орнуудын перинатологчдын нийгэмлэгүүдийн холбооны их хуралд бүртгүүлээд онлайн оролцох боломжтой.

Онлайн бүртгэл: https://www.faops2022.com/login.php  

Бүртгэлийн хураамж: https://www.faops2022.com/registration_fee.php 

Monap