2022 оны Монголын хүүхдийн анагаахын академийн Шилдэг эмчид материалаа ирүүлэхийг урьж байна.

2022 оны Монголын хүүхдийн анагаахын академийн нэрэмжит " Оны шилдэг хүүхдийн эмч" шалгаруулалт эхэлж байна. Та бүхэн дараах шалгуурын дагуу 2022.12.05-ны дотор дараахь анкетын дагуу материалаа бүрдүүлж darisuren@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү. 

Монголын хүүхдийн анагаахын “ШИЛДЭГ ЭМЧ”-д нэр дэвшигчийн анкет

Огноо

 1. Эцэг/эхийн нэр
 2. Өөрийн нэр
 3. Регистрийн дугаар
 4. Нас, хүйс
 5. Яс үндэс
 6. Боловсрол
 7. Үндсэн захиргаа
 8. Урьд эрхэлж байсан ажил
 9. Одоо эрхэлж буй ажил
 10. Нийт ажилласан жил
 11. Хүүхдийн анагаахын салбарт ажилласан жил
 12. Гавьяа, шагнал

Монголын хүүхдийн анагаахын “ШИЛДЭГ ЭМЧ”-д нэр дэвшигчийн ажлын тайлан

Тайланд тусгагдах зүйлс:

 1. Үндсэн үзүүлэлт
 2. Мэргэжил эзэмшсэн ба дээшлүүлсэн байдал
 3. Сургалт, бусдад (залуу эмч, резидент, оюутан) зөвлөн туслах үйл ажиллагаа
 4. Судлагаа шинжилгээний ажил (бүтээлийн жагсаалт)
 5. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шинэлэг арга, үр дүн
 6. Эмнэлэг, тасгийн тохижилт, ээлтэй орчин бүрдүүлэх ажил
 7. Олон нийтийн сонгууль ажил
 8. Нийгмийн эрүүл мэндийн ажил
 9. Үйлчлүүлэгч, хамт олны саналын талаар
 10. Эмчилгээ үйлчилгээний, ёс зүйн доголдолгүй болохыг баталгаажуулах
 11. Тайлан үндсэн байгууллагаар баталгаажсан байх
 12. Мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан байх