Мэргэшлийн зэргийн шалгалтын бүртгэлийн хаагдах хугацааг сунгаж байна

Улсын хэмжээнд Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг зарласан байгаатай холбогдуулан ЭМХТ-өөс Мэргэшлийн зэргийн шалгалтын бүртгэлийг 2024 оны 04 сарын 15-ны өдрийн 17:30 хүртэл сунгаж байна. 

2024 онд “Хүүхэд судлал”-аар ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх зэрэг горилогч эмч нар мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагын дагуу материал бүрдүүлэн, 2024 оны 03 сарын 01-ээс 04 дугаар сарын15-ний хооронд ЭМХТ-ийн мэргэжлийн зэргийн шалгалт энд  дарж бүртгүүлнэ үү. 

Бүртгүүлэх зааврыг энд дарж харна уу. 

Бүрдүүлэх  материалын зааврыг энд дарж харна уу.

Нийтлэг шаардлага: 

ЭМС-ын 2019 оны А/513 тоот тушаалд заасан нийтлэг шаардлагыг хангасан байна. Энд дарж танилцана уу.

Тусгай шаардлага: 

Хүүхэд судлалаар ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлагыг МОНХАА-ийн удирдах зөвлөлийн 2023.06.09-ны өдөр шинэчлэн баталсан. Энд дарж танилцана уу.

 

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи

2024.04.01