2024 оны мэргэшлийн зэргийн онолын шалгалтын давтлагын хуваарь

“Хүүхэд судлал”-аар ахлах, тэргүүлэх зэргийн онолын шалгалтын давтлагын хуваарийг энд дарж харна уу. Зэрэг горилогч нарын ЭМХТ-ийн хүний нөөцийн нэгдсэн санд бүртгүүлсэн емайл хаягаар дараах линкийг үүсгэсэн болно. 

Давтлага цахимаар  https://meet.google.com/jbt-qgxo-ejy

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи

2024.05.13