Бүгд Найрамдах Турк Улсын “Коч” Их Сургууль

Бүгд Найрамдах Турк Улсын “Коч” Их Сургууль нь Их сургуулийн эмнэлэг, судалгааны төв, эрүүл мэндийн сан бүхий сургалт, судалгаа, эмнэлзүйн чиглэлийг багтаасан анагаах ухааны томоохон институци юм.  


МХАА-ийн гишүүд “Коч” Их Сургуулийн Эмнэлэгт хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр эмнэлзүйн ажиглалт сургалтанд хамрагдах боломжтой. Сургалтын танилцуулгыг энд дарж харна уу.

“Коч” Их Сургуулийн Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.kochealthcare.org/en дарж харна уу.    

Гадаад харилцаа