Зөвлөх зэрэг горилогчийн тайлан бичих загвар

Зөвлөх зэргийн тайлан ирүүлэх Ppt-ны загвар, зааврыг энд дарж татаж авна уу. Та бүхэн тайлангаа тус загварын дагуу бэлдээд Монголын хүүхдийн анагаахын академийн нарийн бичиг Б. Амгаланд amgalan@mnums.edu.mn хаягаар 04 сарын 14-ны дотор илгээнэ үү. Бид нэгтгэн ЭМХТ-д илгээх болно. Зэргийн шалгалтын жишиг сорилын эмхэтгэл цөөн тоогоор дахин хэвлэгдсэн тул шинээр зэрэг горилох, номоо авч амжаагүй байгаа эмч нар 99026933 дугаараар холбогдож авах боломжтой.

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи

2021.4.05

Monap