2022 оны Зөвлөх зэрэг горилогчийн тайлан бичих загвар

Зөвлөх зэргийн тайлан ирүүлэх Ppt-ны загвар, зааврыг энд дарж татаж авна уу. Та бүхэн тайлангаа тус загварын дагуу бэлдээд Монголын хүүхдийн анагаахын академийн нарийн бичиг Н. Дарьсүрэнд darisure@mnums.edu.mn хаягаар 05 сарын 10-ны дотор илгээнэ үү. Бид нэгтгэн ЭМХТ-д илгээх болно. Мөн зөвлөх зэрэг горилж буй эмч нарын ЭМХТ-д бүртгүүлсэн емайл хаягаар илгээсэн бөгөөд емайл очоогүй эмч нар 96467656 дугаараар холбогдоно уу.

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академи

2022.04.26